Ledig stilling som kirketjener i 50 % stilling i Namsskogan Sokn

Namsskogan kirkelige fellesråd har ledig 50% fast stilling som kirketjener i Namsskogan Sokn fra 15. september 2024.  
Soknet har tre kirker og to gravplasser.
Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen er bla:
•    Tilrettelegge og delta i gjennomføring av gudstjenester (hovedsakelig en søndag pr mnd og enkelte helligdager), vielser, gravferder samt ved konserter og andre arrangementer
•    Praktiske oppgaver på gravplassen som bla, klippe plen, tømme søppel, anvise gravplasser, hjelpe graver ved kistegravferd
•    Løpende ettersyn og rydding av lokaler og forefallende vedlikehold
•    Stedlig brann- og HMS rutiner
•    Utføre renhold i kirken og kirkens inventar og utstyr
•    Gjennomføre fastlagte tilsyn og internkontroller
•    Sørge for at forbruksvarer og nødvendig utstyr er tilgjengelig

Kvalifikasjoner:
•    Erfaring, interesse og egnethet for praktisk arbeid, enkle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider, samt behersker tekniske hjelpemidler og lydutstyr
•    Behersker godt norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:
•    Er samarbeidsvillig og fleksibel
•    Er initiativrik og løsningsorientert
•    Er strukturert, tar initiativ og kan jobbe selvstendig    

Kirketjeneren har en meget viktig rolle i arbeidet i kirken. Som kirketjener må du like å møte mennesker i ulike livssituasjoner og sammenhenger. 
Du skal ivareta ansvar for kirkerom, inventar og utstyr, samt sørge for at leietakere for arrangementer overholder retningslinjer for bruk av kirkene. 
God orden i og omkring kirkebyggene er viktig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som tilsettes må være medlem i den norske kirke og være fylt 18 år. 6 måneders prøvetid.

Vi tilbyr:
•    Lønn etter tariff
•    For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariffavtale (KA-området)
•    Pensjonsordning gjennom KLP

Søknadsfrist 8 juli 2024.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til 
Kirkeverge Janne Britt Johansen
Lupinveien 8
7896 Brekkvasselv
Mail: kirkeverge@namsskogan.kirken.no
Tlf 95862891