Skogbestyrer Namdal Bruk AS

Logo annonse

Namdal Bruk eier om lag 515.000 daa skog og utmark og forvalter ytterligere 200.000 daa for kunder. Eiendommene er fordelt på 6 kommuner nord i Trøndelag. Selskapets har store naturressurser og det drives omfattende virksomhet innen skogbruk og naturbasert reiseliv som jakt og fiske. Eierne satser langsiktig og ønsker å videreutvikle skogbruksvirksomheten og ansetter derfor en Skogbestyrer.

Skogbestyrer for Namdal Bruk AS

Namdal Bruk AS har omtrent 174 000 daa produktiv skog med en årlig tilvekst på 40.000 m3 i egne skoger. Avvirkningen har vært lav, men vil øke i årene fremover. Selskapet har 150 km eget veinett. Skogbestyreren vil ha overordnet ansvar for all skogrelatert virksomhet som skogkultur, skogsdrift, veibygging og vedlikehold, oppdatering av skogbruksplan og annen aktivitet i tilknytning til selskapets skogforvaltning. Selskapet mottar ny skogbruksplan med MiS-registreringer og landskapsplan i 2021. Dette blir viktige verktøy for skogbestyreren ved planlegging av fremtidig drift og utvikling av skogen. Namdal Bruk AS har mye kontakt med lokalsamfunn og naboer. Hovedkontoret ligger i Namskogan familiepark på Trones, 45 km nord for Grong.

Vi søker etter en person med:

  • Skogbruksutdannelse minimum på bachelornivå
  • Erfaring fra operativt skogbruk og/eller offentlig skogforvaltning
  • God økonomisk forståelse. Økonomisk utdanning er en fordel.
  • Gode IT-kunnskaper, inkludert GIS-verktøy.
  • Gode samarbeidsevner og evne til å etablere gode relasjoner til lokalsamfunn og selskapets mange samarbeidspartnere.

Vi tilbyr:

  • En utfordrende og interessant stilling på en av de største skog- og utmarkseiendommene i Norge. Eierne er langsiktige og ønsker å investere i utvikling av eiendommen og dens ressurser og virksomhet.
  • Et godt arbeidsmiljø og varierte oppgaver i et lite team på 4 engasjerte fagpersoner. Mange hyggelige kunder fra inn- og utland bidrar til det gode miljøet.

Teamet vil bestå av 4 personer frem til dagens direktør går av med pensjon om ca. 2 år. Det samarbeides tett og i høysesong i utmarksnæringen må skogbestyreren påregne også å arbeide med oppgaver tilknyttet jakt og fisketurisme. Skogbestyreren vil også få GIS/IT oppgaver i tilknytning til utmarksdelen av virksomheten.

Lokalkunnskap og forståelse av eiendommens betydning for samfunnene omkring er vesentlig for å kunne gjøre en god jobb. Det er derfor en forutsetning at skogsjefen bor på eiendommen eller i lokalmiljøet. Selskapet kan være behjelpelig med bolig.

Eieren har også store skogeiendommer i Tyskland og USA. Skogbestyreren kan bli spurt om enkelte arbeidsoppgaver tilknyttet disse eiendommene og noe internasjonal reising kan bli nødvendig.
NORSKOG bistår eierne av Namdal Bruk AS med rekruttering av skogbestyrer

Det er ingen søknadsfrist. Intervjuer blir foretatt fortløpende og ansettelse gjort når riktig person er funnet.
Søknad sendes til: arne.roraa@norskog.no

For mer informasjon om stillingen se på hjemmesidene til NORSKOG og Namdal Bruk AS ev. kontakt Arne Rørå i NORSKOG tlf 91335914 eller Knut Berger i Namdal Bruk AS tlf 94146010 direkte.