Skip to content
Menu

Nasjonalpark kommunen, Namsskogan.

Nasjonalpark kommunen, Namsskogan.

Namsskogan Kommune har status som Nasjonalpark kommune.

Børgefjell Nasjonalpark ligger i nordenden av kommunen og kan lettest nås fra innfallsporten ved Smalvatnet. Børgefjell Nasjonalpark ble etablert i 1963 som den andre nasjonalparken i Norge. Parken ligger i høyfjellsområde mellom Trøndelag og Nordland med grense mot Sverige i øst. Parken er et villmarksområde med et areal på 1447 Km2. Litt av parken kan oppleves på en dagstur, men helst bør det settes av noen dager for å få den stor villmarksopplevelsen. Her kan høye fjell, trange daler, vidde, store vassdrag og fosser oppleves på nært hold.

Det jobbes med opprettelse av Nasjonalparklandsby og Nasjonalparksenter i kommunen. Næringslivet vil ha en viktig rolle i opplevelsen av Nasjonalparken og Nasjonalpark kommunen Namsskogan.

På Trones finnes Namsskogan Familiepark hvor man på nært hold kan oppleve de fleste dyr som har sitt tilhold i Nasjonalparken, bland annet de som benevnes som de fire store: bjørn, ulv, gaupe og jerv. I tilknytning til parken finnes rovdyrsenteret som er et kunnskaps- og opplevelsessenter for norske rovpattedyr.