Namsskogan Utvikling AS ble stiftet i 2020 gjennom et samarbeid mellom næringslivet i Namsskogan og Namsskogan Kommune.

Bedriften skal jobbe tett på næringslivet for å bidra til å videreutvikle eksisterende bedrifter, legge til rette for nyskaping og skap vekst i Namsskogan Kommune.

Har du tanker om å utvide driften, behøver du rådgivning for å videreutvikle og gjennomføre endringer i bedriften. Ta kontakt.

Har du lyst til å starte egen bedrift, har ideer og pågangsmot, men behøver hjelp til å komme i gang. Ta kontakt.

Lurer du på om det finnes støtteordninger for det du ønsker å gjennomføre? Ta kontakt.

Samarbeidet med Prosjektleder Bosetning er viktig for å lykkes med å få Namsskogan til å bli en enda bedre kommune å bo i og for å få næringslivet til å blomstre.

Livet består av mange faktorer for å trives: jobb, hjem og fritid er en stor del av dette. Med næringsutvikling og bosetningsutvikling satt i system tror vi at vi sammen med innbyggerne i kommunen har gode muligheter til å lykkes med dette.