namut00012-6d835374

Flytte til Øvre Namdal?

Kanskje er du utflytta Namsskoging eller Røyrviking som ønsker å flytte hjem, eller ikke er det og kan tenke deg et liv på landet, men tenker at muligheten for jobb ikke finnes.

Da er du kanskje usikker på jobbmuligheter, bo muligheter og fritidstilbud. Ta kontakt med oss for en prat om disse og andre tema du måtte tenke på. Flere bedrifter i kommunen har ledige stillinger og kan ha vanskeligheter med å finne rett kompetanse. Hva med å skape din egen arbeidsplass hvis det ikke finnes jobber som passer din kjernekompetanse. Namsskogan Utvikling kan hjelpe deg med etableringen. I Namsskogan finnes det fiberbredbånd til alle hus, det åpner opp for mange muligheter. Mange bedrifter er i dag åpne for at de ansatte kan jobbe fra andre steder enn der bedriften er lokalisert, kanskje har du drømmejobben men også et ønske om å bo nærmere naturen.

E6 og jernbanen går gjennom hele kommunen, det gir gode muligheter både for transport av gods og mennesker.

Her finnes det masse urørt natur, det finnes merkede løyper, men også områder du kan ferdes helt for deg selv. Mulighetene for jakt og fiske er meget gode. Med Namsskogankortet kan du fiske i de fleste vann og elver i kommunen. For jakt finnes det både statseide og private områder hvor det kan kjøpes jaktkort både for små- og storviltjakt. I Namsskogan finnes det snøskuterløyper for rekreasjonskjøring, totalt finnes det ca. 15 mil med godt merkede løyper.