Skogbestyrer Namdal Bruk AS

Namdal Bruk eier om lag 515.000 daa skog og utmark og forvalter ytterligere 200.000 daa for kunder. Eiendommene er fordelt på 6 kommuner nord i Trøndelag. Selskapets har store naturressurser og det drives omfattende virksomhet innen skogbruk og naturbasert reiseliv som jakt og fiske. Eierne satser langsiktig og ønsker å videreutvikle skogbruksvirksomheten og ansetter derfor […]

Les mer