Namsskogan Utvikling AS ble stiftet i 2020 og er eid av næringslivs aktører og Namsskogan Kommune. Vi gjennomfører oppdrag bl.a. i Namsskogan- og Røyrvik Kommune.

Bedriften jobber tett på næringslivet for å bidra til å videreutvikle eksisterende bedrifter, legge til rette for nyskaping og skape vekst i Namsskogan- og Røyrvik Kommune.

  • Har du tanker om å vokse, behøver du rådgivning for å videreutvikle og gjennomføre endringer . Ta kontakt.
  • Har du lyst til å starte egen bedrift, har ideer og pågangsmot, men behøver hjelp til å komme i gang. Ta kontakt.
  • Lurer du på om det finnes tilskuddsordninger for det du ønsker å gjennomføre? Ta kontakt.

Med voksende portefølje som består av bl.a. førstelinjetjeneste, næringsutvikling og ressurser inn i Børgefjell Utvikling som er omstillingsprogrammet i begge kommunene har vi nå ansatt en Bedriftsrådgiver til.

Fra våren 2023 er stillingen som Bosettingskoordinator en del av Namsskogan Utvikling sin aktivitet. Stillingen er  viktig for å lykkes med å få Namsskogan og Røyrvik til å bli en enda bedre kommuner å bo i og for å få næringslivet til å blomstre.

Livet består av mange faktorer for å trives: jobbhjem og fritid er en stor del av dette. Med næringsutvikling og bolyst satt i system tror vi at vi sammen med innbyggerne i kommunene har gode muligheter til å lykkes med dette.