namut00009-17e8cd64

Nasjonalpark kommuner

Begge våre kommuner grenser til Børgefjell Nasjonalpark.

Børgefjell Nasjonalpark ble etablert i 1963 som den andre nasjonalparken i Norge. Parken ligger i høyfjellsområde mellom Trøndelag og Nordland med grense mot Sverige i øst. Parken er et villmarksområde med et areal på 1447 Km2. Litt av parken kan oppleves på en dagstur, men helst bør det settes av noen dager for å få den stor villmarksopplevelsen. Her kan høye fjell, trange daler, vidde, store vassdrag og fosser oppleves på nært hold.

 

På Trones finnes Namsskogan Familiepark hvor man på nært hold kan oppleve de fleste dyr som har sitt tilhold i Nasjonalparken, bland annet de som benevnes som de fire store: bjørn, ulv, gaupe og jerv. I tilknytning til parken finnes Rovdyrsenter som er et kunnskaps- og opplevelsessenter for norske rovpattedyr.

I Røyrvik finnes Fjellrevsenteret. Denne utstillingen har til hensikt å informere om fjellrevens status i Skandinavia. Senteret har en flott Fjellrevutstilling som er flettet sammen med informasjon om reindrift, dyreliv og fritidsinteresse i Børgefjell.

I Røyrvik