Sommerjobb på Breifossen Veikro/Joker

Vi på Joker Brekkvasselv og Breifossen Veikro trenger hjelp fra uke 26-34.

På kroa trenger vi at du er fylt 18 år.

På Joker ønsker vi at du er fylt 18 år.

Har du lyst til å jobbe med oss?

Ta kontakt med Inger Lise:97177456

Eller e-post:joker.brekkvasselv@joker.no