Sommerjobb i Namsskogan Familiepark & Hotell

Sommerjobb
Vi søker ca 50 sommeransatte til ulike arbeidsoppgaver.

Arbeidsfelt:
Bemannede aktiviteter
Salg butikk og kiosk
Servering/kjøkken
Enklere vedlikehold

Vi søker deg som er over 18 år.
Normalt ansettes det personer fra hele landet og fra mange kulturer.

Det gjør«sommergjengen» til en spennende erfaring for de som blir ansatt.
Vil du være med å bidra til sommerens eventyr – søk da!

Vi oppfordrer spesielt lokal ungdom til å søke.

Skriv litt om deg selv og send søknad til moen@familieparken.no
Skriv også når du kan starte og hvor lenge du kan jobbe.

Har du spørsmål kan de rettes til Øistein Moen, mob 905 76 410