Skip to content
Menu

Full fart forover med

Namsskogan Utvikling!

Vi er et næringsutviklingsselskap eid av lokale næringslivsaktører og Namsskogan kommune. Selskapet skal bidra til næringsutvikling, vekst og bosetning i kommunen.

Informasjon til reiseliv og øvrig næringsliv i Namsskogan og Røyrvik

NB!! Møtet flyttes til 09.05.2022.

Visit Namsskogan og Namsskogan Utvikling skal gjennomføre en forstudie om hvordan Snøscooterløypene i de to kommunene kan brukes i næringssammenheng.

Det vil bli holdt et åpent møte den 09 mai 2022 klokka 18.00, ved hotellet på Trones. Her vil det bli mulig å komme med innspill og diskutere erfaringer og ideer.

Hold av tid den 09 mai, mer informasjon om innhold i prosjektet og møtet kommer.